lunes, 19 de abril de 2010

Congrés

La renovació en un partit polític com UM era necessària i demanada per un ampli sector de la societat que ha estat i és qui els vota i els va a votar. És indubtable que els escàndols polítics esquitxen a la totalitat dels partits d’una manera o altra. La classe política veu desprestigiada la seva raó de ser i la societat s’oblida que la democràcia i els seus portaveus, els polítics, han estat l’assoliment fonamental de les revolucions socials. Un èxit que, malauradament, encara no s’ha convertit en universal.Al Sr Josep Melià i a la seva executiva els remeto els meus millors desitjos per afrontar l'intens treball que se’ls ve a sobre. Un treball que el polític vocacional no li pesa i que si està ben fet estarà dirigit a millorar, tant com sigui possible, la nostra societat. Benvingut llavors ...

No hay comentarios: