lunes, 5 de julio de 2010

Llei de Llibertat Sexual

Deixant de banda que aquesta setmana és molt dura en el pla personal, ja que la família socialista ha perdut dos valors irreemplaçables, hem començat la setmana política amb l’entrada en vigor d’una llei molt esperada per tots els que creiem en la llibertat com a màxim èxit social de civilització actual. La necessitat de dotar les dones de plena llibertat en les seves decisions procreatives era una qüestió que es venia demanant des del moment en què es despenalitzaren certes formes d’avortament, en la passada Llei Orgànica 9 / 1985. Avui, sota l'extensa denominació de Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs es ve a cobrir una enorme llacuna jurídica que amagava traces d'un ranci concepte de família. Destacarem d'aquesta Llei l'obligació formativa en "salut sexual i reproductiva com a part del desenvolupament integral de la personalitat i de la formació de valors" així com l'establiment d'un "període de reflexió" de tres dies des del moment en què es fa la sol·licitud, fins que es produeix la intervenció. 25 anys després que es va despenalitzar l'avortament en alguns supòsits, avui les dones poden exercir la seva llibertat de decisió fins a les 14 setmanes de gestació o fins a les 22 setmanes en alguns supòsits. Avui, 25 anys després, les adolescents poden rectificar un error que, fins ara hipotecava les seves vides i les de les seves famílies. 25 anys després, els facultatius metges veuen reconeguda la seva llibertat de consciència i avui, 25 anys després, la nostra societat és més igualitària i més lliure.

No hay comentarios: